KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

HAVAALANI YER HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINDA GÜRÜLTÜ KAYNAKLI İŞİTME KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sude TOMAÇ 1, MD Halil Berkay SALDIRIM 2, MD Mısra EREN 2, MD Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU 1, MD Oğuzhan YILMAZ 3, MD
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Bölümü,, İstanbul, Turkey
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey
3Turkish Do&Co Airline Catering, İstanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı departmanlarda görev yapan havayolu personellerinin maruz kaldıkları gürültü düzeyine göre işitme kayıplarını değerlendirmek ve gürültünün olumsuz etkilerinden korunmanın önemine dikkat çekmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya farklı departmanlarda çalışan 512 havayolu personeli dahil edildi. Departmanlardaki gürültü seviyeleri belirlenmiş ve gruplandırılmıştır. İşe girerken yapılan saf ses odyometri testleri ile güncel saf ses odyometri testleri tarandı. Sonuçlar departmana ve gürültü düzeyine göre değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirme sonucunda hazırlık ve teslimat personelinin (Grup 1) tüm frekanslarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Bulaşıkçıların (Grup 2) sağ kulağında 0,25 kHz ve sol kulağında 1 kHz'de anlamlı fark yokken, diğer frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Temizlik personelinin (Grup 3) sağ kulağında 0.25, 1, 2 kHz ve sol kulağında 2 kHz'de anlamlı fark yokken, diğer frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).

Sonuç: Gürültüye maruz kalan personeller için kulak koruyucuların doğru kullanılmaması/kullanılamaması etkin bir koruma sağlayamayacağını düşündürmektedir. Ayrıca gürültülü ortamlarda çalışanlar gürültüden nasıl korunacakları konusunda bir uzman tarafından eğitim almalı ve farklı koruma/müdahale stratejileri uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı, Meslek Hastalıkları, Mesleki Gürültüye Maruz Kalma