KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

ORTA KONKANIN LOBULER KAPİLLER HEMANJİOMU

Dr. Ali İhsan BEBEK1, Dr. Altan YILDIRIM1, Dr. Mehmet ATALAR2, Dr. Hatice ÖZER3, Dr. Tanfer KUNT1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Pyojenik granüloma olarakta adlandırılan lobuler kapiller hemanjiom (LKH) ; cilt ve ağız içi mukoz membranlarda sık görülen benign vasküler bir tümördür. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Bukkal mukoza, gingiva, dudaklar ve dil lobüler kapiller hemanjiomun en sık görüldüğü bölgelerdir, fakat nazal kavitede nadiren görülür. Orta konkadan gelişen lobüler kapiller hemanjiomu olan 11 yaşında bir kız çocuğu olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Lobüler Kapiller Hemanjiom, Orta konka, Endoskopik Cerrahi