KBB-Forum
2019 , Cilt 18, Sayı 1
SON 7 YIL İÇİNDEKİ PAROTİS KİTLESİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 211 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
THE EFFECTS OF THUMBSUCKING HABIT ON EXTERNAL NASAL MORPHOLOGY IN YOUNG MEN: A PHOTOGRAMMETRIC STUDY
HORLAMANIN AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİLERİ
RUTİN ADENOİDEKTOMİ/TONSİLLEKTOMİ/ADENOTONSİLLEKTOMİ SPESMEN İNCELEMESİ NEDEN GEREKLİ, NEDEN GEREKLİ DEĞİL?
GEÇ DÖNEM NÖROJENİK DİSFAJİ HASTALARINDA FLEKSİBL ENDOSKOPİK YUTMA ÇALIŞMASI VE MODİFİYE BARYUMLU YUTMA ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI
PREDICTING MALIGNANCY IN CERVICAL LYMPH NODE: CLINICAL RESULTS
RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH: A RISK FACTOR FOR CHRONIC INFLAMMATION, INCREASED IN PATIENTS WITH PRESBYCUSIS
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARININ DAĞILIMI VE TOPLAM ENGEL ORANLARINDAKİ YERİ
TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULAK BURUN BOĞAZ STAJ EĞİTİMİNE BAKIŞLARI
PREOPERATIVE STALKING ABOUT RHINOPLASTY AND ITS EFFECT ON PATIENT SATISFACTION
KEKEMELİĞİ OLAN BİREYLERİN UYKU KALİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
EĞRİ BURUN DEFORMİTESİ OLAN HASTALARDA MAKSİLLER ASİMETRİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ