KBB-Forum
2021 , Cilt 20, Sayı 4
EVALUATION OF SINGLE AND MULTIPLE ALLERGEN SENSITIVITY IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS: A RETROSPECTIVE SINGLE CENTER CROSS-SECTIONAL STUDY
DERİN BOYUN ENFEKSİYONU: KLİNİK SONUÇLARIMIZ
YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMI VERİLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE BURUNDA YABANCI CİSİM SAPTANAN OLGULARIN ANALİZİ
GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE KLİK VE TONE BURST UYARAN İLE ELDE EDİLEN MASSETER VEMP BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
USAGE OF AUTOMATIC EAR RETRACTOR IN PAROTID SURGERY