KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

GÜNÜMÜZDE KADINLARIN ESTETİK UYGULAMALARA BAKIŞI NASILDIR? SANAL ESTETİK ALGISI VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ESTETİK MÜDAHALE KARARI ALIRKEN ETKİSİ NE KADARDIR?

Dr. Ayhan OKUMUŞ
1Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrrahi Ofisi, Plastik Cerrahi, Bursa, Türkiye Her geçen yıl hızla büyüyen estetik sektörü, toplumun her kesimini etkilemektedir. Doğru bilgi sahibi olan kişiler için bu mecra birçok avantajlar sunarken, birçoğu, abartılı vaatler karşısında zarar görmektedir. Toplumda bu oran hangi tarafın lehinedir, insanlar daha hızlı ve doğru bilgi sahibi mi oluyor yoksa zihinlere tamiri zor ön yargılar mı ekiliyor? Bu durum araştırılmaya değer yeni bir sosyolojik sorundur ve maalesef çok az analiz edilmiştir. Bu çalışmada, kadınların estetik müdahale konusunda kararlarını nelerin etkilediği, sanal estetik tanıtımlar ve sosyal medyanın bu kararlarda ne kadar etkili olduğu sorgulanmış, kadınların güncel estetik algısı araştırılmıştır. Türkiye'nin her yöresinden ve bir birçok ülkeden insanın yaşadığı Bursa ili sınırları içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin kabul ettiği Sosyoekonomik Statü ve Bursa için yaş kırılımları dikkate alınarak yarısı estetik müdahale geçirmiş 500 kadın ile yüz yüze görüşerek anket yapılmıştır. Eğitim ve medeni durum rastgele seçilmiştir. Katılımcılara, toplumun estetiğe bakış açısını, eşlerin tepkilerini, yetkisiz yerlerde yapılan estetik müdahaleleri, yaş ve medeni duruma göre görüş ayrılıklarını, en çok yapılan estetik müdahaleleri, ekonomik bakış açılarını, tercih ettikleri kurumları, internet ve televizyondaki reklam ve kampanyalara bakış açılarını ve yaşadıkları komplikasyonları ortaya koyacak 25 soru soruldu. Sonuçlar değerlendirildiğinde internet ve sosyal medyadan denetimsiz olarak yapılan reklam, tanıtım ve kampanyaların bu mecranın gücü sayesinde her gün yüz binlerce kişiye ulaştığı, sağlık ve bilimin koruyucu doğruluğu es geçilerek ticari bir tüketim malzemesi gibi pazarlandığı ve insanların estetik ile ilgili karlar alırken bunlardan etkilendiği kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler : Estetiğe bakış açısı, estetik uygulamalar, internet, sanal reklamlar, sosyal medya